ΜΕΘΟΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Κατηγορία: ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ISBN: 978960380213-6
Μετάφραση: ΟΧΙ
Εκδότης: ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ
Σελίδες: 648
Εικονογράφηση: ΟΧΙ
Τιμή: 26,12€ 
Παραγγελία  

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την Νεοελληνική Γλώσσα. Γι' αυτό το λόγο στο βιλίο γίνεται εμπεριστατωμένη αναφορά: α. στο σχηματισμό των λέξεων, β. στην ετυμολογία λέξεων, γ. στα πάθη φωνηέντων, δ. στην πολυσημία των λέξεων, ε. στην εννοιολογική διάκριση λέξεων, στ. στους ορθογραφικούς κανόνες, ζ. στα κυριότερα συνταχτικά φαινόμενα, η. στα σχήματα λόγου, θ. στον τρόπο που δίνεται ο ορισμός των λέξεων-εννοιών, ι. στο ύφος και στη δομή του λόγου, ια. στους τρόπους πείθούς (επιχειρήματα, τεκμήρια συλλογισμοί), ιβ. στον τρόπο παραγραφοποίησης, ιγ. στο περιεχόμενο των συνηθέστερων θεωριών και όρων και σε πολλά άλλα γλωσσικά φαινόμενα.
Σε κάθε ενότητα παρατίθενται αρκετά παραδείγματα, για να κατανοηθεί πλήρως το αντίστοιχο γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται αρκετές ασκήσεις όλων των τύπων και μορφών, ώστε οι μαθητές να ασκηθούν στη λύση απλών και σύνθετων γλωσσικών, σημασιολογικών και συντακτικών ασκήσεων.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
 

ΛΕΞΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣguest
Login

ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ 32,
ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.: 11473
ΤΗΛ.: 210.38.43.511-12,
FAX: 210.38.29..402
email: info@dardanos.gr